Thứ Bảy, 20/07/2024 16:46 (GMT +7)

Tiện ích từ các mô hình Đề án 06

Thứ 6, 05/07/2024 | 16:38:18 (GMT +7)
Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là mục tiêu, động lực để phát triển, góp phần giữ vững sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, từ đó Quảng Ninh khẳng định là một điểm sáng trên toàn quốc về chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Trong đó, tỉnh đã chủ động và có nhiều cách làm sáng tạo, đảm bảo thực chất, cung cấp các tiện ích cụ thể trong việc triển khai Đề án 06 nói chung và các mô hình điểm Đề án 06 nói riêng trên địa bàn.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu