Thứ Bảy, 20/07/2024 17:20 (GMT +7)

Doanh nghiệp tích cực tham gia chuyển đổi số

Thứ 4, 19/06/2024 | 16:53:45 (GMT +7)
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo công nghệ cao tạo ra thế và lực mới, nâng cao hơn nữa đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Nhằm bắt kịp với xu thế chung của toàn cầu, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực tiếp cận, đầu tư để thích ứng với chuyển đổi số, tạo hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu