Thứ Bảy, 20/07/2024 16:24 (GMT +7)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

Thứ 4, 10/07/2024 | 13:52:46 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu